De gerechtelijke fase bij incasso

rechterEen incassotraject bestaat altijd uit een minnelijke en een gerechtelijke fase. Op het moment dat een incassobureau wordt ingeschakeld wordt er eerst gestart met de minnelijke fase. In deze fase wordt de debiteur gecontacteerd via brieven, mails, telefoontjes en sms’jes met de mededeling dat de openstaande rekening betaald moet worden.

Voor de minnelijke fase staat een bepaalde termijn die hiervoor aangehouden moet worden. In deze termijn worden er verschillende aanmaningen verstuurd en wordt er door het incassobureau ook incassokosten en rente bij het bedrag bijberekend. Er zijn verschillende incassobureaus. De debiteur wordt ervoor gewaarschuwd dat als er geen gehoor aan de verzoeken tot betaling wordt gegeven dat de gerechtelijke fase gestart zal worden. De gerechtelijke fase bij een incasso bestaan ook uit een aantal vaste stappen. Zo maken telefoonbedrijf hier bijvoorbeeld ook gebruik van. Zelfs mensen die maar een laag bedrag bedrag betalen, bijvoorbeeld met een SIM Only abonnement.  Je kunt flink in de problemen komen als je de rekening van je abonnement niet voldoet. Hieronder meer informatie.

Stappen gerechtelijke fase

Wanneer de minnelijke fase onsuccesvol is verlopen dan kan de gerechtelijke fase van het incasso gestart worden. De debiteur is inmiddels door middel van brieven gewaarschuwd voor het starten van de gerechtelijke fase. Toch is deze fase optioneel om te starten als aanvrager van het incasso. Hoewel de minnelijke fase vaak op een no cure no pay basis kan worden afgewerkt zitten er wel kosten voor de aanvrager verbonden aan het starten van een gerechtelijke procedure. Er moet een juridische procedure worden opgestart.

De gerechtelijke fase bestaat uit de volgende stappen. Eerst wordt de debiteur officieel gedagvaard door een gerechtsdeurwaarder. Vervolgens start een procedure bij de rechtbank waar een vonnis uit naar voren komt. Wanneer de schuldeiser in het gelijk wordt gesteld door de rechter dan zal de gerechtsdeurwaarder de schuld innen door beslag te leggen op bezittingen van de debiteur.